Αγία Μαύρα

Είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Λευκάδας. Ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα για αμυντικούς κυρίως λόγους από τον Φράγκο ηγεμόνα Ιωάννη Ορσίνι. Είναι ένα από τα επιβλητικότερα κάστρα της εποχής και αποτελεί πρότυπο οχυρωματικής τέχνης των μεσαιωνικών χρόνων.
Από αυτό το κάστρο οι Λευκαδίτες προσπαθούσαν να αποκρούσουν τις πειρατικές επιδρομές και τους Τούρκους. Όμως, το1479 οι Τούρκοι κυρίευσαν το

κάστρο. Τότε κτίστηκε μια μεγάλη τοξωτή γέφυρα που διέσχιζε τη λιμνοθάλασσα ως τη θέση Καλκάνη όπου εκεί στηρίζονταν οι σωλήνες του Τούρκικου υδραγωγείου που έφερνε νερό στο κάστρο. Το έργο αυτό καταστράφηκε από τους σεισμούς. Όμως ένα τμήμα του σώζεται μέσα στη λιμνοθάλασσα.
Στο περίβολο του Κάστρου σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση η εκκλησία της Αγίας Μαύρας, από την οποία πήρε το όνομά του το κάστρο. Πηγή: www.holyday.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου